Header Overlay, reload the page if you see this message

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.1Usługi sprzedaży oferowane w serwisie, są przedmiotami wirtualnymi, dostępnymi tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na serwerze KRYSTALMC.PL do gry Minecraft.

1.2Serwer KRYSTALMC.PL w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.

1.3Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec nawet najmniejszej zmianie bez przymusu informacji użytkowników owego serwisu.

1.4Użytkownik po wejściu na serwer automatycznie zgadza się na postanowienia wymienione w regulaminie.

1.5Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się złamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie pod adresem https://sklep.krystalmc.pl/regulamin#rozgrywki

1.6Właścicielem sklepu jest Daniel Stilger wykonujący działalność gospodarczą pod firmą K.M Daniel Stilger wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 8652574292

1.7Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

1.8Wszystkie konta, w tym także przedmioty oraz usługi mogą zostać utracone w przypadku zamknięcia projektu.

§2 Definicje

2.1Użytkownik/Gracz - osoba korzystająca z serwisu KRYSTALMC.PL w grze Minecraft

2.2Klient - osoba fizyczna lub prawna, która chociaż raz skorzystała z wirtualnego sklepu, umieszczonego w witrynie https://sklep.krystalmc.pl/sklep

2.3Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Usługodawcę, za pośrednictwem, których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, działające w domenie “krystalmc.pl”

2.4Serwis - Strona internetowa KrystalMC.pl dostępna pod adresem https://sklep.krystalmc.pl/ należąca do usługodawcy.

2.5Minecraft – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez Markusa Perssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.

2.6Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.

2.7Usługodawca – oznacza właściciela serwisu KrystalMC.pl, Daniel Stilger wykonujący działalność gospodarczą pod firmą K.M Daniel Stilger NIP: 8652574292

2.8Wirtualne monety - punkty stanowiące jednostkę rozliczeniową w grze MINECRAFT dostępnej na serwerze.

§3 Definicje

3.1W celu korzystania ze strony KrystalMc.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.

3.2W celu dostępu do serwera KrystalMC.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1 Mbps.

§4 Kontakt

4.1Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez maila oraz platformę komunikacyjną Discord:

§5 Reklamacje

5.1Płatności PaySafeCard oraz Przelew obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801

5.2Wszelkie reklamacje dotyczące płatności prosimy kierować na adres [email protected]

5.3Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.

5.4Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: cashbill.

§6 Zasady użytkowania

6.1Użytkownik posiadając konto na serwerze KrystalMC.pl akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.krystalmc.pl/regulamin#rozgrywki

6.2W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera KrystalMC.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.

6.3Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne przedmioty od chwili dodania ich na konto użytkownika.

§7 Polityka prywatności / RODO

7.1Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

  7.2Administrator Danych Osobowych:

  • Administratorem danych osobowych jest usługodawca.

  7.3Cel zbierania danych osobowych:

  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

  7.4Czas przetwarzania danych:

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

  §8 Odstąpienie od umowy

  8.1Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

  8.2Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8.3Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy

  8.4Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

  8.5W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: [email protected]

  §9 Postanowienia końcowe

  9.1Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  9.2Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  9.3W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  9.4Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

  Ostatnia aktualizacja:

  22 marca 2023

  §1 Zdanie Administracji jest bezsporne.

  1.1Pamiętaj, że czas administracji jest ograniczony - nie proś o przedmioty rangi, monety, zmianę pory dnia oraz teleportacje.

  §2 Zakaz działania na szkodę serwera.

  2.1Tworzenie maszyn lagujących, obrażanie serwera, wykorzystywanie bugów oraz wszelkie działania mające na celu psuć rozgrywkę itp.

  §3 Na serwerze można zabijać, kraść, oszukiwać - to survival

  3.1Zabronione są oszustwa w przypadku MONET! Aby zgłosić SCAM musisz posiadać dowód umowy oraz utraty monet z konta. Nie dotyczy to przedmiotów domyślnie istniejących w grze. Administracja nie odpowiada za błędy oraz stracone przedmioty przez graczy w trakcie rozgrywki.

  3.2Dodając kogoś do swojej działki, robisz to na własną odpowiedzialność.

  §4 Polskie prawo obowiązuje także tutaj.

  4.1Zasada ta dotyczy RODO, poniżeń, oszustw i wymuszeń w świecie realnym.

  §5 Zakaz używania cheatów oraz błędów serwera

  5.1Każdy błąd należy zgłosić administracji - ukrywanie ich będzie skutkowało banem! Nie wolno żartować z posiadaniem cheatów - pisanie wiadomości typu: „mam cheaty/haxy” jest karane.

  5.2Zakaz omijania blokady AFK w celu rezerwacji slota, kopania lub zabijania mobów.

  §6 Na serwerze obowiązuje kultura.

  6.1Zakaz obrażania, przeklinania, wyzywania oraz stosowania form ogólnie przyjętych jako obraźliwe.

  6.2Zakaz wulgarnych nicków, pelerynek oraz skinów.

  6.3Zakaz tworzenia budowli 18+, sfastyk oraz rozmawiania o tego typu rzeczach na czacie globalnym.

  §7 Zakaz reklamowania serwerów oraz wklejania linków na czacie.

  7.1Zasada ta dotyczy reklam serwerów oraz wklejania linków w celu uzyskania własnych korzyści lub działania na szkodę serwera.

  §8 Zakaz podszywania się pod innych.

  8.1Czyli ustawiania prawie takich samych nicków lub pisanie wiadomości mających na celu podszywanie się pod innego gracza.

  §9 Zakaz posiadania multikont.

  9.1Każdy gracz ma prawo do utworzenia jednego konta na naszym serwerze. Multikonto można zrobić tylko przy zmianie nicku lub gry z rodzeństwem.

  §10 Zakaz griefowania działek.

  10.1Za grief przyjmujemy psucie terenu, obudowywanie dookoła cudzej działki, budowanie nieprzyzwoitych budowli. Za grief nie uznajemy niszczenia działki przez osoby dodane!

  §11 Zachowaj kulturę na czacie!

  11.1Nie spamuj, nie flooduj, nie zaśmiecaj chatu, nie używaj CAPS-LOCKA!

  11.2Cenzura ma dotyczyć CAŁEGO wulgaryzmu - w przeciwnym wypadku gracz otrzyma ostrzeżenie.

  11.3Zabronione są wulgaryzmy oraz wyzywanie w obcych językach.

  11.4Nie namawiaj nikogo do łamania zasad.

  §12 W przypadku nieobecności na serwerze dłuższej niż 30 dni administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich działek i warpów gracza.

  12.1Jeśli chcesz tego uniknąć wystarczy, że zalogujesz się raz na 30 dni.

  §13 Administracja nie przenosi usług, przedmiotów i statystyk między kontami.

  13.1Przed zakupem usług zastanów się czy konto, na którym grasz nie ulegnie w przyszłości zmianie.

  §14 Komend teleportacyjnych /rtp, /tpaccept, /tpahere, /pwarp używasz na własną odpowiedzialność!

  §15 Administracja ma prawo karać za składanie fałszywych zgłoszeń.

  15.1Nasz czas jest ograniczony, dlatego wprowadzanie administracji w błąd zakończy się karą.

  §16 Zakaz handlowania przedmiotami w grze za prawdziwe pieniądze!

  §17 Niestosowanie się do regulaminu może grozić kickiem, mutem, tymczasowym banem lub banem stałym.

  17.1Nie ma określonych kar za przewinienia.

  §18 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

  18.1Wchodząc na serwer jesteś zobowiązany/a do przestrzegania regulaminu.

  18.2W celu zgłoszenia zachowania naruszającego regulamin należy zrobić screenshota i wysłać na serwerowego discorda (nie przyjmujemy zgłoszeń zawierających jedynie wycięty fragment tekstu)

  18.3Aby zgłosić budowle lub napis na tabliczce należy oprócz screenshota podać kordy miejsca.

  Ostatnia aktualizacja:

  06 kwietnia 2023